FőoldalHivatalosÉletünkMúltunkSzabadidős helyszíneinkKapcsolatFelvételiElektronikus naplóÉtkezési digitnapló
Főoldal  Életünk  Milán atya szombat esti elmélkedései  2015.10.17.

2015.10.17.

Egy hét beszélgetései, történései, megfigyelései annyi témát adnának, hogy mindet kielemezni tényleg sok időt igényelne. Nem is emelem ki most egyiket sem, váltogatni szeretném a filozófiai témákat a lelkiéleti kérdésekkel. Nagyon fontosnak tartom, hogy a szentmise, egy szombat este, vagy maga a Szentírás nekünk szóljon. Korábban már utaltam rá, hogy az érzelmi intelligencia fontosabb, mint az értelmi, az EQ fontosabb, mint az IQ. Ezért a Szentírást az érzelmeinkkel is jó olvasnunk, nemcsak az értelmünkkel. Hogy ez mit jelent, egy példán szeretném bemutatni, a naimi ifjú történetén keresztül. Nem fogom magyarázni, hanem kísérletet teszünk, hogy miközben a szemünkkel látjuk a betűket, a szívünkkel olvassunk. Kicsit majd segítek az érzelmek felismerésében, aztán lesz néhány percnyi idő, hogy magadba nézzél.

A naimi ifjú feltámasztása.

11Történt, hogy Naim városába ment. Vele tartottak tanítványai és mások is, igen sokan. 12Amikor a város kapujához közeledett, egy halottat hoztak ki, egy özvegyasszony egyetlen fiát. Elég nagy tömeg kísérte a városból. 13Amikor az Úr meglátta, megesett rajta a szíve és megszólította: „Ne sírj!” 14Aztán odalépett a koporsóhoz, és amint megálltak, akik vitték, megérintette, s így szólt: „Ifjú, mondom neked, kelj föl!” 15A halott felült, és elkezdett beszélni. Ekkor átadta anyjának. 16Mindnyájukat elfogta a félelem, és magasztalták Istent ezekkel a szavakkal: „Nagy prófétánk támadt”; és: „Meglátogatta népét az Isten.” 17S a hír elterjedt egész Júdeában és a környéken is mindenfelé. (Lk 7, 11-17)

Az a kérdésem hozzád, hogy milyen érzelmet vált ki belőled a szöveg? Semmilyet? Jó, olvassuk el még egyszer. Ha két-háromszori elolvasás után sem mozdít meg bennem semmit, akkor lehetséges, hogy én keményítettem meg magamat. Meg tudunk nézni egy filmet, részt tudunk venni egy beszélgetésben úgy, hogy szinte tudatosan kizárjuk, hogy ez hasson ránk. Felvértezzük magunkat. Vagy tele vagyunk sokkal erőteljesebb érzésekkel. Csöndet teremteni magunkban nemcsak azt jelenti, hogy nincs zaj, hanem, hogy a dörömbölő érzéseinket is félretettük, megnyugtattuk. Rajtunk múlik, hogy az evangélium megérint-e engem! Isten kopogtat, de nem rúgja be az ajtót.

Milyen érzelmet vált ki benned a szöveg? Továbbra is semmilyet? Ritka, de előfordul, hogy valakinek nincsenek érzelmei. Vagy alig vannak. Jó tudni, hogy az érzelemvilágunkról 3 szempont szerint szoktunk beszélni: intenzitás, tartósság, mélység. Beszéltem jó rég egy 18 éves fiúval. Fegyelmi ügynek indult, személyes beszélgetés lett belőle. Családi helyzete tragikus, fél évvel korábban elkezdett dohányozni. „Azóta még szerelmes sem voltam, mert a cigaretta megöli az érzelmeket” – mondta. Meglepődtem. El tudom mondani a dohányzás ártalmait, de hogy ez az idegrendszert befolyásoló szer az érzelemvilágunkat is érinti, nem gondoltam. Pedig logikus, mert az érzelmeink nem csak „lelki” dolgok, hanem megvan az agyi, biokémiai lenyomatuk is.

Milyen érzelmet vált ki benned a történet? Mondhatja azt valaki, hogy ő nem hiszi el ezt a történetet, nem hisz Jézusban, stb. Rendben. Nem azt kérdeztem, hogy milyen világnézet szemüvegén át olvastad a szöveget. Hanem, hogy milyen érzelmet vált ki belőled? Nem kell hinnünk a négyökrös szekérben sem ahhoz, hogy Petőfi verse valamilyen emberi érzést kiváltson bennünk.

Ha valaki nem hisz, az is érezhet például szomorúságot. Sajnálhatja, hogy ez a szép történet nem igaz. Mit mond ez az érzés? Miért sajnálkozik? Mert szép lenne, ha igaz lenne, mert nagyobb biztonságban érezné az életét, ha hinni tudna. Ha már érzi a szomorúságot, akkor utána gondolkodhat is: miért nem tud hinni?

Vagy érezhet félelmet. Mi lesz, ha én is fiatalon meghalok? Akkor a szüleim számára is és a számomra is vége mindennek? Miről beszél ez az érzés? Hogy valami hatalmas élni akarás van bennem. Nem baj, ha gondolkodunk is: honnan van bennem, és mindenki másban ez a hatalmas vágy az életre?

A nem hívő érezhet dühöt. Ha nem igaz ez a történet, miért írták le? Miért hülyítik az embert? Ha már érzünk valamit, jó ha gondolkodunk is. Tényleg, miért is írták le? Miért adták érte az életüket sokan? Úgy gondolták, jobb az embernek, ha ilyen mesékbe kapaszkodhat?

Ha valaki hittel olvassa, akkor is érezhet szomorúságot. Együtt érezhet a gyermekét elveszítő anyával. Ha egy embert fel tudott támasztani Jézus, akkor miért nem segít az összes szenvedőn, az összes gyászolón? Elcsodálkozhatunk, hogy mekkora boldogság lehet az örök élet, ha Jézus csak egészen kivételes alkalmakkor hív vissza valakit a földi életbe?

Hittel olvasva érezhetünk félelmet is. Ha Jézusnak ekkor a hatalma, vajon megfelelek-e az ő akaratának? Miről beszél ez az érzés? Hogy vágyunk az elismerésre, Jézuséra is. Bűnösnek érezzük magunkat, néha talán túlzottan is.

És a hívő ember is érezhet dühöt. Miért adta vissza az ifjút az anyjának? Miért nem tartotta az apostolok között? Milyen erővel tanúskodott volna Jézus mellett, míg az apostolok sokszor értetlenek, gyávák voltak? Milyen érdekes, hogy az apostolok nem a meggyógyított, feltámasztott emberek közül kerültek ki!

Ha hittel olvasunk egy evangéliumi szakaszt, mindig eljuthatunk az örömig, mert az evangélium: örömhír. Ami nekem most örömet okoz, hogy Jézusnak emberi érzelmei vannak, az evangélium említi az emberek félelmét, örömét is. Istennek nem idegen a mi érzelemvilágunk sem. Nem kell csodában részesülnöm ahhoz, hogy Jézushoz tartozzam. A csodát sokszor elfelejti az ember, a hit tapasztalata ennél mélyebb.

Ahhoz, hogy az evangélium megérintsen téged, ezt javaslom: hagyd, hogy érzelmet váltson ki benned, majd nézz rá erre az érzésre. Miről beszél neked? Arról, hogy bennünk mélyen vannak vágyak, vannak a szükségleteink. Ha ezek be vannak töltve, akkor pozitív érzések adnak hírt erről. Ha hiányt élünk át, akkor a félelem, szomorúság, düh tanúskodik erről. Ha megérintett a szöveg, ha hírt kaptunk belső világunkról, akkor gondolkodhatunk is. Kereshetjük, hogy mi a teendőnk, vagy megerősíthetjük az örömet, amit megtapasztaltunk.

OK
Hírek
MAGYAR ÖRÖKSÉG-DÍJ
Holló-Szabó Ferenc Ericsson díjas
Liliomfi színdarab bemutatója
Steindl Ábel imázsfilmje
Nyári tábor 2019
A HÚSVÉTI SZENT HÁROM NAP PROGRAMJA
Látogatás a Fresenius Dialízis Központba
0

Ismerd meg az iskolát!

0

Facebook

0

Érettségi találkozó

Felvételi tájékoztató

0
All rights reserved © 2013.